วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2550

สรุปความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับเครือข่ายการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

.......ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวกับเครือข่ายการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ข้าพเจ้าสนใจคือ การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน เป็นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาบูรณาการเพื่อใช้ในการสอน เพราะมีความสะดวกต่อการทำงานของนักเรียนและผู้สอน สามารถทำให้ผู้สอนและนักเรียนมีความรู้มากมาย และใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย และยังเหมะสมกับนักเรียนทั้งในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่ นอกจากคอมพิวเตอร์แล้ว ปัจจุบันยังมีการติดต่อสื่อสารกันทางอินเตอร์เน็ต ที่สามารถค้นหาข้อมูลทุกข้อมูล ที่อยากรู้ เพียงแค่ใช้มือจับที่เม้าท์ แล้วคลิ๊กเท่านั้นก็จะได้ข้อมูลที่ต้องการ แต่ในทางกลับกัน ถ้าเราใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ไปในทางที่ผิดก็จะเป็นการทำร้ายตัวเราเอง และเป็นการใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิด ใช้อย่างไม่เหมาะสม ดังนั้นจึงอยากขอเสนอแนะผู้สอนควบคุมดูและนักเรียนให้อยู่ในระบบเครือข่ายที่ดี.......

ไม่มีความคิดเห็น: